Każdy kierowca może spowodować kolizję na drodze. Wypadków nie da się uniknąć, można jedna przygotować się na sytuację, jaka może przydarzyć się podczas podróży. W niektórych przypadkach konieczna staje się wizyta funkcjonariuszy Policji, w innych kierowcy mogą porozumieć się między sobą. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy zabezpieczające interesy właścicieli aut i ich rodzin. Aby możliwa stała się wypłata odszkodowania, po kolizji drogowej należy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Dokument ten jest podstawą zgłoszenia roszczeń do ubezpieczyciela.

Jak należy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Każdy problem na drodze wymaga uwagi władz. Rejestracja wszystkich ważnych szczegółów wypadku wymaga obecności Policji, która po analizie faktów dokonuje oceny, kto jest sprawcą zdarzenia. W przypadku kolizji, gdy uszkodzeniom ulegają tylko pojazdy, jeden z kierowców może samodzielnie uznać siebie za sprawcę. W związku z tym należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji, w którym musi znaleźć się szereg istotnych danych. Wśród nich należy zwrócić uwagę na dane kierowców, ich samochodów oraz numery obowiązkowych polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej. Ponadto w dokumencie trzeba zawrzeć dokładny opis kolizji oraz wyraźne wskazanie, kto jest sprawcą uszkodzeń. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej musi być podpisane przez obu kierowców i dopiero wtedy może być to podstawa do zgłoszenia szkody do firmy ubezpieczeniowej.

Kiedy należy zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej?

Termin zgłoszenia kolizji do firmy ubezpieczeniowej nie jest ściśle określony. Maksymalny okres, w którym można zwrócić się o odszkodowanie to aż 3 lata. Nie warto jednak czekać zbyt długo, bo towarzystwo ubezpieczeniowe może mieć wtedy wątpliwości, czy wszystkie uszkodzenia lub obrażenia powstały w trakcie wypadku. Kierowcy w wielu przypadkach kontaktują się z firmą ubezpieczeniową już na miejscu zdarzenia. Jest to dobra praktyka, dzięki której proces likwidacji szkody może być rozpoczęty szybko, a świadkowie pamiętają wszystkie szczegóły istotne z punktu widzenia obliczenia wysokości odszkodowania.

Proces likwidacji szkody komunikacyjnej może wyglądać nieco inaczej w różnych firmach ubezpieczeniowych. Podstawą jest jednak oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, a także dodatkowe informacje wymagane przez ubezpieczyciela. Dzięki współpracy obu stron biorących udział w wypadku należne odszkodowanie może być wypłacone szybko i w wysokości odpowiadającej rzeczywistym stratom majątkowym i potrzebom osób poszkodowanych.